Ayurveda

Ayurveda betyr «kunnskap om livet»,og stammer fra India der det ble grunnlagt som et helhetlig medisinsk system for over 4 000 år siden.

I India er ayurveda én av fire parallelle, likeverdige medisinsystemer som alle er anerkjent av staten og som delvis også finansieres av staten. I tillegg til ayurveda, dreier det seg om vestlig medisin og siddha, unani, samt homøopati. Helsemyndighetene søker å fremme de tradisjonelle medisinformene ayurveda, siddha og unani blant annet av politiske, kulturelle og økonomiske årsaker. Også homøopati søkes fremmet av blant annet økonomiske grunner. Det er etablert offentlig godkjenning for leger innen alle fire systemene. De ulike typer leger utdannes ved forskjellige skoler.

 

Rammene for en 5-årig, standardisert utdannelse i ayurveda ble vedtatt av den indiske parlamentet i 1970. I dag tilbyr mer enn 100 høyskoler studier i tradisjonell ayurvedisk medisin. Den indiske regjeringen støtter forskning og utdannelse innen ayurveda gjennom mange kanaler. Også i USA gir regjeringen forskningsmidler til dette forskningsområdet gjennom National Center for Complementary and Alternative Medicine.

 

I en rekke land er befolkningen avhengig av tilbud om tradisjonell medisin i likhet med ayurveda i India. WHOs statistikk viser at 80% av verdens befolkning har dette som sitt primære helsetilbud. I Sri Lanka er det flere utøvere innen ayurveda enn av vestlig medisin.

 

Ayurveda er sannsynligvis ett av verdens eldste medisinske system som fortsatt er levende. Navnet betyr «kunnskap om livet» (ayus = liv og veda = kunnskap). Ayurvedisk medisin er opptatt av hele menneskets tilværelse, både fysisk, mentalt, emosjonelt og åndelig. Blant de viktigste virkemidler i behandlingen og forebyggingen er endringer i livsstil og kosthold, herunder også bruk av urter, mineraler, oljer, osv.

 

Historikk

De tidligste kjente kilder skriver seg ca. 4000 år tilbake, men er sannsynligvis enda eldre. I utgangspunktet var ayurvedisk filosofi en basis for åndelige og religiøse disipliner, men siden ayurveda også omfatter medisinsk kunnskap spredte den seg etterhvert til alle lag av befolkningen som en del av folkemedisinen.

 

Hygiene og medisin var høyt utviklet i oldtidens India, og historiske kilder beretter om sykehus, utvikling av plastisk kirurgi og offentlig næringsmiddelkontroll i århundrene før Kristi fødsel.

 

I dag er ayurvedisk medisin et av de offisielle medisinske systemene i India. Ayurvedisk medisin praktiseres i mange land i Europa, i Nord-Amerika og Australia. Ayurveda har ulike retninger og blir praktisert i Norge.